Nội dung chính

Rate this post

Đối tượng thực hiện

Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng..có quản lý và sử dụng lực lượng lao động.
Các cơ sở đang trong quá trình xây dựng và đang hoạt động chưa đăng ký hồ sơ an toàn vệ sinh lao động.

Quy trình công việc:

· Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản suất và tình trạng môi trường tại cơ sở.
· Xác định hiện trạng, quy mô sản xuất và quy trình công nghệ.
· Đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường xung quanh khu dự án.
· Xác định các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động của dự án.
· Vệ sinh tại môi trường lao động, các yếu tố nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động tại cơ sở. Các biện pháp xử lý yếu tố nguy hại hiện có.
· Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, mẫu đất, mẫu nước ngầm.
· Thống kê vệ sinh môi trường lao động, lượng lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại.
· Thống kê máy móc, trang thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
· Thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
· Hiện trạng các công trình, các thiết bị xử lý chất thải.
· Các tổ chức y tế hoạt động tại khu dự án. (Cơ sở làm việc của y tế, thuốc, phương tiện,vật dụng phục vụ cấp cứu tại chỗ, phương án tổ chức cấp cứu tại chỗ)
· Trình nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng phê duyệt. (Trung tâm y tế dự phòng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *