Nội dung chính

Rate this post

Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại.

Mô tả công việc

– Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

– Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp.

– Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.

– Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.

– Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp.

– Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *