KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

By |August 8th, 2015|Cam kết bảo vệ môi trường|0 Comments

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG hay còn gọi là “KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

 

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Là sự đánh giá khả năng tác động tích cực / tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, […]