Thông Tin Liên Hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.62968275 - 08.62964247
Fax: 08.62964247
Email: lighthouse.environment@gmail.com
Web: http://lighthouse-env.com

Tư vấn môi trường

Chuyên tư vấn môi trường, lập hồ sơ báo cáo môi trường, nhanh chóng, chuyên nghiệp.

27 07, 2015

Cam kết bảo vệ môi trường

By |July 27th, 2015|Tư vấn môi trường|0 Comments

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG hay còn gọi là “KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

 

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Là sự đánh giá khả năng tác động tích cực / tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, […]

15 09, 2013

Đề án bảo vệ môi trường

By |September 15th, 2013|Tư vấn môi trường|0 Comments

Đề án bảo vệ môi trường là gì?
Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay giấy cam kết  bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường (DTM) thì tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản. […]

15 09, 2013

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

By |September 15th, 2013|Báo cáo giám sát môi trường, Tư vấn môi trường|2 Comments

1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại Cơ sở và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền (cụ thể là: Chi cục Bảo vệ Môi trường; Phòng Tài nguyên Môi trường). Đánh giá chất lượng môi trường nghĩa là đánh giá một cách tổng quan trên nhiều nguồn phát sinh chất thải như: nước thải, khí thải, chất thải rắn (bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại). […]

15 09, 2013

Lập hồ sơ Xả nước thải

By |September 15th, 2013|Tư vấn môi trường|0 Comments

Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước

Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước.

Mô tả công việc

– Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp […]

15 09, 2013

Giấy phép khai thác nước dưới đất

By |September 15th, 2013|Tư vấn môi trường|0 Comments

Đối tượng lập đề án thăm dò/ khai thác nước ngầm

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước ngầm

Mô tả công việc

– Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất. […]

15 09, 2013

Đăng ký Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại

By |September 15th, 2013|Tư vấn môi trường|0 Comments

Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải
Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại.

Mô tả công việc

– Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất. […]

15 09, 2013

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

By |September 15th, 2013|Tư vấn môi trường|0 Comments

Đối tượng thực hiện
Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng..có quản lý và sử dụng lực lượng lao động.
Các cơ sở đang trong quá trình xây dựng và đang hoạt động chưa đăng ký hồ sơ an toàn vệ sinh lao động. […]

15 09, 2013

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

By |September 15th, 2013|Tư vấn môi trường|0 Comments

I. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là báo cáo đánh giá mức độ ảnh hưởng về môi trường, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội một cách tích cực hoặc tiêu cực của một dự án đến môi trường sống xung quanh.

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường thường thể hiện rõ nét mức độ ô nhiễm về không khí, nước thải, chất thải… xuyên suốt trong quá trình Dự án được xây dựng và đi vào hoạt động. Vì thế, báo cáo này được xem là một trong những hồ sơ quan trọng nhất nhì trong giai đoạn đầu tư xây dựng. […]