I. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là báo cáo đánh giá mức độ ảnh hưởng về môi trường, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội một cách tích cực hoặc tiêu cực của một dự án đến môi trường sống xung quanh.

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường thường thể hiện rõ nét mức độ ô nhiễm về không khí, nước thải, chất thải… xuyên suốt trong quá trình Dự án được xây dựng và đi vào hoạt động. Vì thế, báo cáo này được xem là một trong những hồ sơ quan trọng nhất nhì trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

II. Mục đích thực hiện?

Rất nhiều nhà đầu tư thường băn khoăn tại mình phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, tại sao phải bỏ ra một khoản chi phí vài chục triệu để thực hiện trong khi việc mua máy móc, thiết bị, xây dựng nhà xưởng đã ngốn đi một khoản kha khá trong quỹ đầu tư ban đầu? Lighthouse xin liệt kê một số các gạch đầu dòng về mức độ quan trọng của hồ sơ này:

  • Phải có Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường mới có thể xin cấp phép xây dựng;
  • Phải có Báo cáo đánh giá tác động môi trường mới có thể đi vào hoạt động sản xuất;
  • Có cái nhìn thấu đáo về sự ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người mà chính bản thân mình không lường trước được;
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để thực hiện các hồ sơ pháp lý môi trường trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành.

III. Đối tượng thực hiện?

Căn cứ theo Luật bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định 18/2015/NĐ-CP, đối tượng thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phân loại dựa trên cơ sở sau:

  • Các đối tượng thuộc Phụ lục II – Nghị định 18/2015/NĐ-CP: nộp Báo cáo đánh giá tác động môi trường về Sở Tài nguyên Môi trường (hoặc Ban quản lý các KCN tùy theo quy định của từng địa phương);
  • Các đối tượng thuộc Phụ lục III – Nghị định 18/2015/NĐ-CP: nộp Báo cáo đánh giá tác động môi trường về Bộ Tài nguyên Môi trường.

IV. Quy trình thực hiện?

Những đánh giá tác động môi trường liên quan: